هدف از اجرای این مسابقات، ایجاد فرصت برای پژوهشگراني است که قادرند توانمندیهای علمي و فني ربات خود را بالاتر ازقوانين مسابقات و در راستای کشف و خنثي سازی مين های واقعي و کاهش تلفات انساني و هزینه مين یابي بصورت کاملاعملياتي ارایه دهند.

دراین دوره مسابقات رقابت فني با موضوعات ذیل انجام مي گردد:

-1 تشخيص مين براساس شاخصه های شيميایي تيمهائي که قادر به تشخيص مين یا سایر مواد منفجره بر اساس شاخصه های شيميائي هستند مي توانند سنسور ساخته شده خود را ارائه دهند.

-2 استفاده از GPR ( Ground penetrating Radar Ground penetrating Radar Ground penetrating Radar Ground penetrating Radar Ground penetrating Radar ( در شناسایي مين های مدفون

تيمهائي که با استفاده از سنسور GPR قادر به تشخيص محل و یا تعداد و یا عمق مين های دفن شده در زمين هستند مي توانند روش خود را ارائه دهند.

-3 در آوردن خودکار مين از زیر خاک بویژه خاک رس خشک شده

-4 تقليد روش مين یابي به صورت چاقو زني برای کشف مين

-5 حرکت خودکار ربات در زمين های خاکي و ارائه قابليت های برتر در مواردی همچون کشف مين یا ارائه نقشه

-6 ارائه قابليت های مربوط به خنثي سازی مين های واقعي

-7 سایر روش های ابتکاری که قادر به حل مشکلات مين یابي در ميدان واقعي باشند.

در این بخش فقط به ربات ها و سيستم هایي که بصورت عملياتي کار کند امتياز تعلق مي گيرد . به هر تيم 11 دقيقه زمان برای اجرا عمليات و 21 دقيقه زمان برای معرفي علمي سيستم و ربات داده مي شود.

قوانین لیگ

مجموعه قوانین مربوط به این لیگ را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید:

Deminer Technical Rules 2015 (آخرین بروزرسانی 1393/10/13)

تمامی تیم های شرکت کننده لازم است تا گزارش فنی در خصوص تیم خود را مطابق با الگوی ارایه شده در زیر تهیه و ارسال نمایند. گزارش هایی که از الگوی ارایه شده پیروی ننمایند در هنگام بررسی دارای امتیاز منفی خواهند بود)

در صورت بروز هر گونه اشکال و یا داشتن سوال می توانید از آدرس الکترونیکی کمیته
استفاده نمایید.

کمیته لیگ

سرپرست لیگ:

·        دکتر سعید شیری قیداری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·        مهندس سهراب اسدزاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند   

 

اعضای کمیته فنی:

·        مهندس احسان حاجی بابایی

·        مهندس فاطمه سادات هاشمی 

·        مهندس محمد بابازاده 

 


 

جدول زمان بندی لیگ

تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 saveh ali elyasi دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Iran
2 Malayer University Morteza Mohammadi Fatideh دانشگاه ملایر Iran
3 PARAND Mehdi Taheri I.A.U Parand Iran
4 bonab Mahdi Abasgholipour Bonab Islamic Azad University Iran
5 HexFa Amir Dehdarian Fallah Islamic Azad University Of Kermanshah Iran
6 Robust Alireza Ahmadi Bozorg KNTU Iran
7 Rahkash Mohammad Javad Behrouzian Islamic Azad University - Shoushtar Branch Iran
8 SMC Adel Akbari Majd Mohaghegh Ardabili University Iran

تیم های پیش ثبت نام کننده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 هیدالو i s - Iran
2 tick رضا مریدسادات None Iran
3 Sorena Majid Amani Sorena Robotic Group Iran
4 sorena smc hossein harasi uni azad ardabil Iran
5 zr-positive mohsen hemmaty free Iran
6 Atmel Arman Alizadeh - Iran
7 nrc_upteam رشید بهداروند ندارد Iran
8 Ribust Alireza Ahmadi --- Iran
9 saveh ali elyasi دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Iran
10 Malayer University Morteza Mohammadi Fatideh دانشگاه ملایر Iran
11 PARAND Mehdi Taheri I.A.U Parand Iran
12 padideh Reza Danesh شرکت سازه پایدار دانش کیش Iran
13 bonab Mahdi Abasgholipour Bonab Islamic Azad University Iran
14 HexFa Amir Dehdarian Fallah Islamic Azad University Of Kermanshah Iran
15 Robust Alireza Ahmadi Bozorg KNTU Iran
16 Rahkash Mohammad Javad Behrouzian Islamic Azad University - Shoushtar Branch Iran
17 SMC Adel Akbari Majd Mohaghegh Ardabili University Iran

نتایج

Day 1
Day 2
Day 3
با توجه به قوانین و کامل نبودن هیچ تیمی در پیاده سازی موارد موجود در قوانین، این لیگ هیج مقامی نداشت