لیگ رباتهای خانگی لیگی جدید در مسابقات روبوکاپ می‌باشد که تمرکز آن بر روی کاربردهای دنیای واقعی و تعامل بین انسان و ماشین با استفاده از رباتهای خودمختار می‌باشد. هدف این لیگ تشویق و توسعه کاربردهای مفید و یاریگر انسان در زندگی روزمره، در حوزه رباتیک می‌باشد.

نمایی از زمین مسابقات این لیگ در تصاویر زیر قابل مشاهده می باشند.


قوانین لیگ

کمیته فنی

جدول زمان بندی لیگ

تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 Strive@Home Yan Wang Shanghai University China
2 MRL@home Farshid Abdollahi QIAU Iran
3 BORG Anton Mulder University of Groningen Netherlands

تیم های پیش ثبت نام شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 Strive@Home Yan Wang Shanghai University China
2 Oulum Robotic Naeem Aleahmadi Oulum Robotic Institute Iran
3 ARC-AUT Edvin Babaians Amirkabir University of Technology Iran
4 پرنده زاکرس محمد عزیزپور دانشگاه لرستان وبسيج دانش آموزی Iran
5 PARAND Mehdi Taheri I.A.U Parand Iran
6 MRL@home Farshid Abdollahi QIAU Iran
7 BORG Anton Mulder University of Groningen Netherlands
8 DRC -- -- - Iran

نتایج

Day 1

Tests

 

Teams

RoboZoo

Navigation Test

Object Manipulation

Speech Recognition

 

Total

 

Rank

 

BORG

32.5

80

-

 

20

 

132.5

2

MRL

43

150

-

120

313

1


Day 2

Tests

 

Teams

Person recognition

GPSR

Restaurant

Wake me up

 

Total

 

Rank

 

BORG

-

60

-

60

 

252.5

2

MRL

-

-

35

10

358

1


Day 3

Tests

 

Teams

Open challenge

 

Total

 

Rank

 

BORG

19.5

272.5

2

MRL

28.25

386.25

1