محل برگزاری مسابقات

محل برگزاری دهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران در محل دایمی نمایشگاه بین الملی تهران می باشد.