جدول زمان بندی دهمین دوره مسابقات بین الملی ربوکاپ آزاد ایران

پیش ثبت نام 

۲۲ آذر - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳


ارسال مدارک فنی

۲۲ آذر - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳


بررسی فنی تیم ها

۱۲ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

 

ثبت نام

۲۶ بهمن - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

 

ثبت نام با تاخیر

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - ٧ فروردین ۱۳۹۴

 

حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات 

۱٧ - ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

 

برگزاری مسابقات (بازدید آزاد برای عموم)

۱۹ - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴