اطلاعات تماس

آدرس:
خیابان کارگر شمالی، کوچه ۱۸ غربی، پلاک ۱۱۶، واحد ۶


تلفن: ۸۸۰۲۸۵۰۹
دورنگار: ۸۸۶۳۹۵۴۶

 

دفتر روابط عمومی
info@iranopen.ir

دفتر ثبت نام
registration@iranopen.ir

کمیته برگزاری

organizer@iranopen.ir

دفتر امور حامیان مالی
sponsor@iranopen.ir