اخبار و اطلاعیه ها


 

با توجه به تقاضاهای مکرر مهلت پرداخت هزینه ثبت نام زود هنگام تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ تمدید گردید. همچنین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر تا تاریخ ٧ فروردین ماه ۱۳۹۴ تمدید گردید.

گروه: اخبار