اخبار و اطلاعیه ها


 

مهلت ثبت نام نهایی تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه می باشد. کلیه هزینه های ثبت نام پس از این تاریخ افزایش خواهند یافت. تاریخ نهایی پرداخت هزینه ثبت نام ۲۷ اسفند ماه خواهد بود.

در صورتی که سوالی در مورد نحوه انجام ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام داشتید، لطفا با registration@iranopen.ir تماس بگیرید.

گروه: اخبار