اخبار و اطلاعیه ها


  
کمیته فنی لیگ مین یاب سه لیگ جدید را برای مسابقات بخش مین یاب معرفی نموده اند. لطفا توجه داشته باشید که دو لیگ مین یاب خودکار و مین یاب دستی از مسابقات حذف شده اند و به جای آن ها سه لیگ زیر برگزار می گردند:

 

- ربات های مین یاب کنترل از راه دور

- ربات های مین یاب هوشمند اندازه کوچک

- ربات های مین یاب هوشمند اندازه بزرگ

تغییری در لیگ رقابت فنی ربات های مین یاب ایجاد نشده است.

اطلاعات تکمیلی و قوانین مربوط به لیگ های جدید بالا به زودی توسط کمیته فنی بخش مین یاب در صفحات مخصوص این لیگ ها در وب مسابقات قرار خواهند گرفت.

گروه: اخبار