اخبار و اطلاعیه ها

مطالب 1393 ماه اسفند


 

مهلت پرداخت هزینه ثبت نام زود هنگام تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ و مهلت پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر تا تاریخ ٧ فروردین ماه ۱۳۹۴ تمدید گردیدند.

[خواندن ادامه...]


 

مهلت ثبت نام نهایی تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه می باشد.

[خواندن ادامه...]