اخبار و اطلاعیه ها

مطالب 1393 ماه دی


 

مهلت پیش ثبت نام و ارسال مدارک فنی تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه تمدید گردید.

[خواندن ادامه...]


  
لیگ های مین یاب خودکار و مین یاب دستی از مسابقات بخش مین یاب حذف شده اند و به جای آن ها سه لیگ زیر برگزار می گردند:

 

- ربات های مین یاب کنترل از راه دور

- ربات های مین یاب هوشمند اندازه کوچک

- ربات های مین یاب هوشمند اندازه بزرگ

[خواندن ادامه...]